Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu
Địa chỉ : Ấp Thạnh Đức - xã Long Đức - huyện Long Phú - tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng, Hậu Giang
Điện thoại : 0944. 901. 936
Fax :
Email : hongnhung.lpsh@gmail.com
Website :
Ban QLDA Điện Lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện 2 DA:
- DA Trung tâm Điện lực Long Phú - Sóc Trăng (Cách Cần Thơ 40km) với công suất 1200 MW, vốn đầu tư 6 tỉ USD
- DA Trung tâm Điện lực Sông Hậu - Hâu Giang (cách Cần Thơ 7km) với công suất 1200MW, vốn đầu tư 6 tỷ USD

Việc làm tuyển dụng của Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Chuyên viên phụ trách Hợp đồng 02 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 11.04.2012 View map
Chuyên viên chính quản lý Hợp đồng, thanh toán 1 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 11.04.2012 View map
Chuyên viên kế hoạch, báo cáo, thống kê, tổng hợp, giám sát đầu tư 01 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 10.04.2012 View map
Chuyên viên kế hoạch, báo cáo, thống kê, tổng hợp, giám sát đầu tư 01 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 10.04.2012 View map
Chuyên viên chính quản lý Hợp đồng, thanh toán 1 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 08.04.2012 View map
Chuyên viên phụ trách Hợp đồng 02 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 08.04.2012 View map
Chuyên viên chính quản lý Hợp đồng, thanh toán 1 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 27.02.2012 View map
Chuyên viên chính phụ trách Kinh tế - dự toán 1 Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu Sóc Trăng Thỏa thuận 27.02.2012 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn