Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội
Địa chỉ : Số 9 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 0904575969
Fax :
Email : tvtkgp9@gmail.com
Website :
Tìm hiểu qua website: www.gp9.com.vn

Việc làm tuyển dụng của Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội Thỏa thuận 02.04.2012 View map
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội Thỏa thuận 02.04.2012 View map
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội 5 - 10 Triệu 02.04.2012 View map
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội 5 - 10 Triệu 02.04.2012 View map
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội Thỏa thuận 21.03.2012 View map
03 Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội Thỏa thuận 21.03.2012 View map
Kiến trúc sư 03 Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội Hà nội Thỏa thuận 02.03.2012 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn