Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
Địa chỉ : KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 03203570001
Fax :
Email : hrumcvietnam@gmail.com
Website :
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử công nghệ cao. Nhà máy được xây dựng hiện đại với tổng số vốn 100 000 000 USD tại khu công nghiệp Tân Trường, tỉnh Hải Dương.

Việc làm tuyển dụng của Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Nhân viên sản xuất 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 24.06.2014 View map
Leader quản lý sản xuất 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 03.06.2014 View map
Nhân viên cơ khí 1 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 12.05.2014 View map
Nhân viên phiên dịch tiếng nhật 9 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.04.2014 View map
Biên phiên dịch tiếng anh 5 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 08.04.2014 View map
Quản lý sản xuất 3 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 08.04.2014 View map
Quản lý bộ phận SMT (Supervisor) 3 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 08.04.2014 View map
Nhân viên kỹ thuật 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 08.04.2014 View map
3 Biên phiên dịch Tiếng Nhật kiêm Trợ lý Tổng, Giám Đốc 3 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.02.2014 View map
12 Nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật kiêm Nhân viên văn phòng 12 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.02.2014 View map
Phiên dịch tiếng Anh kiêm Nhân viên văn phòng 10 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.02.2014 View map
Biên Phiên Dịch tiếng Trung kiêm nhân viên văn phòng 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.02.2014 View map
Nhân viên văn phòng giao tiếp được tiếng Trung 1 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 14.02.2014 View map
Kỹ sư cơ khí 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 10.03.2013 View map
Nhân viên kỹ thuật 5 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 24.01.2013 View map
Nhân viên quản lý sản xuất 3 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 24.01.2013 View map
Nhân viên quản lý chất lượng 2 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 24.01.2013 View map
Nhân viên thiết bị 3 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 03.11.2012 View map
Nam nhân viên kho 1 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 10.10.2012 View map
Phiên dịch tiếng Hàn 1 Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Hải Dương Thỏa thuận 10.10.2012 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn