Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty Hoàng Gia Luật
Địa chỉ : 68/29 Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0908585345
Fax :
Email : chuonghgl@gmail.com
Website : tracnghiemthue.com
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ
ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ
DỊCH VỤ IN HÓA ĐƠN - PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Việc làm tuyển dụng của Công ty Hoàng Gia Luật

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
MIỄN PHÍ CHỮ KÝ SỐ 500 Công ty Hoàng Gia Luật Hà nội
Hồ Chí Minh
5 - 10 Triệu 21.05.2012 View map
MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP 300 Công ty Hoàng Gia Luật Hà nội
Hồ Chí Minh
5 - 10 Triệu 21.05.2012 View map
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ 10 Công ty Hoàng Gia Luật Hà nội
Hồ Chí Minh
5 - 10 Triệu 21.05.2012 View map
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH 300 Công ty Hoàng Gia Luật Hà nội
Hồ Chí Minh
5 - 10 Triệu 21.05.2012 View map
Tuyển Kế toán viên 10 Công ty Hoàng Gia Luật Hồ Chí Minh 5 - 10 Triệu 21.05.2012 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn