Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam
Địa chỉ : Lô B10, B12 Khu công nghiệp Đình Trám Việt Yên Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0942933692
Fax :
Email : Haityev@gmail.com
Website :
Công ty Chuyên sản xuất mặt nhựa bảo vệ màn hình điện thoại di động, 100% vốn nước ngoài.

Việc làm tuyển dụng của Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Nhân viên chất lượng 15 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 14.01.2014 View map
Kế toán kho 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 06.01.2014 View map
Nhân viên hành chính nhân sự 2 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 25.12.2013 View map
Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc 2 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 29.11.2013 View map
Nhân viên kế toán 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 27.05.2013 View map
Phiên Dịch tiếng Hàn Quốc 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 21.05.2013 View map
Nhân viên chất lượng 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 19.05.2013 View map
Phiên dịch 2 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 25.04.2013 View map
Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 2 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 12.01.2013 View map
Phát triển thị trường 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 09.10.2012 View map
Đầu bếp nấu món Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang 1 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang 3 - 5 Triệu 08.10.2012 View map
Phát triển mẫu 4 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 17.08.2012 View map
Cải thiện chất lượng 5 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 17.08.2012 View map
Phát triển thị trường 7 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Hà nội Thỏa thuận 17.08.2012 View map
Phiên Dịch Tiếng Hàn 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 17.08.2012 View map
Kỹ sư phát triển sản phẩm điện tử 3 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 14.08.2012 View map
Phiên Dịch Tiếng Hàn 2 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 06.08.2012 View map
Kế Toán 5 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang Thỏa thuận 30.12.1999 View map
Lao động phổ thông 100 Công ty TNHH Điện Tử TAEYANG Việt Nam Bắc Giang 1 - 3 Triệu 28.12.1999 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn