Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh
Địa chỉ : Xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại : 01238985518
Fax :
Email : nhotieu_ocdao@yahoo.com
Website :
Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh là doanh nghiệp đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

Việc làm tuyển dụng của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Bảo vệ 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Phòng Quản lý - Tổ chức 10 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Phòng Công vụ hoá dầu 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Phụ trách Điện - Nước 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Xuất nhập khẩu 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Chuyên gia Đấu thầu 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Thu mua vật tư 10 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 06.02.2012 View map
Kế toán 05 Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tinh Hà Tĩnh Thỏa thuận 03.02.2012 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn